top of page

AKADEMIOWE ZAJĘCIA
8-KLASISTY 

przygotowanie do egzaminu z matematyki

Zajęcia są kierowane do tegorocznych 8-klasistów. Mają na celu przede wszystkim przygotowanie do egzaminu z matematyki, poprzez usystematyzowanie, uzupełnienie i utrwalenie wiedzy i umiejętności zawartych w podstawie programowej. 

W trosce o jak najwyższą efektywność kursu, zajęcia prowadzone są w małych 5-6 osobowych grupach, w sposób innowacyjny, maksymalnie aktywizujący uczestników, ukierunkowany na indywidualizację pracy. Skupiamy się na rozwoju umiejętności samodzielnego myślenia, analizowania treści zadań tak, aby każdy w pełni opanował przerabiany materiał. Każde zajęcia w ramach kursu są przygotowane i prowadzone przez nauczycieli matematyki z wieloletnim stażem. Opracowane materiały, na których pracujemy, są zgodne z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Kurs realizowany jest w 1,5 godzinnych blokach zajęciowych. Każdy blok zajęciowy podzielony jest na trzy części, rozpoczyna się od wstępu teoretycznego, następnie wspólnie rozwiązujemy zadania porządkując i utrwalając wiedzę. Ostatnie 30 minut zajęć poświęcamy na pracę własną, w tym czasie uczestnicy pod okiem nauczyciela rozwiązują zadania typowe dla egzaminu

8-klasisty. 

Kurs obejmuje 44 godziny lekcyjne plus dwa próbne egzaminy 8-klasisty z matematyki. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych w małych 2/4-5 osobowych grupach. Kurs rozpoczyna się w październiku i kończy w kwietniu.

AKADEMIOWE ZAJĘCIA
MATEMATYKA SZKOLNA IV-VII

dla uczniów klas 4 - 7

w odpowiednich grupach wiekowych

Zajęcia te kierujemy do uczniów z klas 4 - 7, którzy chcą lepiej opanować materiał realizowany w danej klasie. Mają na celu usystematyzowanie, uzupełnienie i utrwalenie wiedzy i umiejętności. Zajęcia wychodzą na wprost potrzebie wsparcia uczniów po długim okresie nauki zdalnej

Nasze podejście do edukacji, pracy z dziećmi i młodzieżą, dobór materiałów i form pracy to działania długofalowe, które procentują nie tylko w danym momencie, ale w całym procesie edukacji. Skupiamy się na rozwoju umiejętności samodzielnego myślenia, analizowania treści zadań, dociekliwości, a co najważniejsze samodzielności w poszukiwaniu rozwiązań problemów.

Kurs realizowany jest w blokach 1,5 godzinnych, prowadzonych przez nauczyciela matematyki, w czasie których uczniowie przerabiają materiał przewidziany w podstawie programowej danej klasy, jednocześnie wracając do zagadnień z roku ubiegłego, który był przerabiany w formie zdalnej. Każdy blok zajęciowy podzielony jest na trzy części:

- wstęp teoretyczny wyposażający w wiedzę - wprowadzenie do tematyki zajęć w różnorodnej formie

praca własna - w tym czasie uczniowie pod okiem edukatora rozwiązują zadania porządkując i utrwalając wiedzę

- część warsztatowa z wykorzystaniem gier, łamigłówek i innych pomocy dydaktycznych, które w naturalny i atrakcyjny sposób pozwalają utrwalić nabyte umiejętności.

Kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych, zajęcia są realizowane raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych w małych 2/4-5 osobowych grupach.

OPINIE RODZICÓW NASZYCH UCZNIÓW

NASZE ZAJĘCIA OKIEM OBIEKTYWU

bottom of page