top of page

ZAJĘCIA MŁODY EINSTEIN

dla uzdolnionych 

uczniów klas 2 - 8 szkoły podstawowej

Zajęcia te kierujemy zwłaszcza do uzdolnionych matematycznie uczniów,  wychodząc naprzeciw ich potrzebom, czyli umożliwiając rozwój swoich umiejętności i wiedzy. 

 

Zajęcia prowadzone są na odpowiednim poziomie zaawansowania w sposób innowacyjny, maksymalnie aktywizujący ucznia, ukierunkowany na kształcenie samodzielnego myślenia, czytania ze zrozumieniem, analizowania i wyciągania wniosków. 

 

Pracując z uczniami przygotowujemy ich do konkursów matematycznych takich jak "Kangur matematyczny" czy "Alfik Matematyczny", jak również do olimpiady matematycznej. 

Zajęcia odbywają się w grupach 4-5 osobowych raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.

OPINIE RODZICÓW NASZYCH UCZNIÓW

NASZE ZAJĘCIA OKIEM OBIEKTYWU

bottom of page