top of page

REKRUTACJA 2023/2024

W dniach 21 sierpnia - 18 września prowadzimy rekrutację na nasze zajęcia w roku szkolnym 2023/2024, w związku z czym zapraszamy na indywidualne konsultacje po uprzednim wypełnieniu "zgłoszenia rekrutacyjnego".

Konsultacje dedykowane są wszystkim nowym  kandydatom zarówno przedszkolakom jak i uczniom klas 1-8 szkoły podstawowej, trwają około 30 min. Na konsultacje umawiamy się telefonicznie po otrzymaniu zgłoszenia

PRZEBIEG KONSULTACJI:
Przedszkolaki i uczniowie klas 1-3

Oczami dziecka jest to czas zabawy, a dla nas okazja do poznania dziecka, jego potencjału i odpowiedniego dobrania grupy zajęciowej.

Kandydaci na zajęcia "Młody Einstein"
Podczas konsultacji będą mieli możliwość zmierzenia się z różnego rodzaju łamigłówkami, porozmawiamy też o ich zainteresowaniach i osiągnięciach.

Kursy Matematyka szkolna 
Podczas konsultacji porozmawiamy o dotychczasowych doświadczeniach edukacyjnych oraz spróbujemy rozwiązać kilka przykładów w materiału poprzedniej klasy.


Kurs 8-klasisty
Konsultacje mają na celu diagnozę potrzeb tegorocznego ósmoklasisty w celu dobrania uczestników w odpowiednie grupy i indywidualizacji kursu. Podczas spotkania rozmawiamy o doświadczeniach ucznia związanych z nauką matematyki, z czym ma trudności, jakie są jego oczekiwania dotyczące zajęć. Spotkanie trwa około 30 minut.

OFERTA ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024:

AKADEMIOWE ZAJĘCIA WARSZTATOWE

- ZAJĘCIA STYMULACJI MATEMATYCZNEJ (warsztatowe zajęcia logicznego myślenia)

dla przedszkolaków, pierwszoklasistów oraz uczniów klas 2-8 szkoły podstawowej 

w odpowiednich grupach wiekowych

- ZAJĘCIA MŁODY EINSTEIN - dla uzdolnionych matematycznie uczniów

klas 2 - 8 w odpowiednich grupach wiekowych

-AKADEMIA EFEKTYWNEJ I SAMODZIELNEJ NAUKI - zajęcia grupowe i indywidualne

dedykowane uczniom klas 4 - 8

AKADEMIOWE KURSY "8-klasisty"

W odpowiedzi na potrzebę wsparcia uczniów po długim okresie nauki zdalnej w opanowaniu

i utrwaleniu materiału z zakresu podstawy programowej. Zajęcia prowadzimy w grupach 4-5 osobowych, gruntownie przygotowujące do egzaminu 8-klasisty.

bottom of page