zaczarowany świat matematyki.jpg

Zaczarowany świat matematyki

dla najmłodszych

zajęcia dla przedszkolaków

i uczniów klas 1-3

fb2.jpg

MATEMATYKA

matematyka dla  uczniów klas 4-7 oraz

przygotowanie

do egzaminu 8-klasisty

grafika2017.jpg

MŁODY EINSTEIN

zajęcia dla uzdolnionych matematycznie uczniów

klas 2-8 

AKADEMIA EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

kurs efektywnego i samodzielnego uczenia się dla uczniów klas 4-8

ZAJĘCIA AKADEMII W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

AKADEMIOWE ZAJĘCIA WARSZTATOWE

- ZAJĘCIA STYMULACJI MATEMATYCZNEJ (warsztatowe zajęcia logicznego myślenia)

dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3

w odpowiednich grupach wiekowych

- ZAJĘCIA MŁODY EINSTEIN - dla uzdolnionych matematycznie uczniów

klas 2 - 8 w odpowiednich grupach wiekowych

-AKADEMIA EFEKTYWNEJ I SAMODZIELNEJ NAUKI - zajęcia grupowe i indywidualne

dedykowane uczniom klas 4 - 8

AKADEMIOWE ZAJĘCIA "MATEMATYKA SZKOLNA"

W odpowiedzi na potrzebę wsparcia uczniów po długim okresie nauki zdalnej w opanowaniu

i utrwaleniu materiału z zakresu podstawy programowej.

 

- ZAJĘCIA MATEMATYKA IV - VII - zajęcia grupowe 2/4-5 osobowe

dla uczniów klas 4 - 7 w odpowiednich grupach wiekowych

- KURS 8-KLASISTY - zajęcia grupowe 2/4-5 osobowe przygotowujące do egzaminu

8-klasisty

ZAJĘCIA STYMULACJI MATEMATYCZNEJ
warsztatowe zajęcia logicznego myślenia

dla przedszkolaków oraz uczniów klas 1-3 

w odpowiednich grupach wiekowych

 

Są zajęciami  rozwijającymi umiejętności logicznego myślenia, analizowania i wyciągania wniosków. Odbywają się w formie warsztatów z wykorzystaniem najbardziej skutecznych pomocy dydaktycznych - gier planszowych, robotów, gier terenowych, klocków konstrukcyjnych rożnego rodzaju, łamigłówek oraz zagadek. Podczas mierzenia się z kolejnymi łamigłówkami, zagadkami i problemami uczniowie odkrywają swoje umiejętności. Zajęcia są przestrzenią do rozwoju umiejętności w swoim, indywidualnym tempie, do odrywania i poznawania własnych zasobów.

ZAJĘCIA MŁODY EINSTEIN

dla uczniów klas 2 - 8 szkoły podstawowej

 

Zajęcia te kierujemy zwłaszcza do uzdolnionych matematycznie uczniów,  wychodząc naprzeciw ich potrzebom, czyli umożliwiając rozwój swoich umiejętności i wiedzy. 

 

Zajęcia prowadzone są na odpowiednim poziomie zaawansowania w sposób innowacyjny, maksymalnie aktywizujący ucznia, ukierunkowany na kształcenie samodzielnego myślenia, czytania ze zrozumieniem, analizowania i wyciągania wniosków. 

 

Pracując z uczniami przygotowujemy ich do konkursów matematycznych takich jak "Kangur matematyczny" czy "Alfik Matematyczny", jak również do olimpiady matematycznej. 

Zajęcia odbywają się w grupach 4-5 osobowych raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.

AKADEMIA
EFEKTYWNEJ I SAMODZIELNEJ NAUKI

dla uczniów klas 4 - 8

 

Jak szukać motywacji?

Po co się uczyć?

Jak zabrać się do samodzielnej nauki?

Aż w końcu: jak uczyć się efektywnie?

Podczas warsztatów uczestnicy znajdą odpowiedź na każde z powyższych pytań. Ponadto odkryją swój indywidualny styl uczenia się. Poznamy i przetestujemy różne techniki efektywnej nauki, notowania graficznego, tworzenia map myśli. Zastanowimy się jak "ugryźć" podręcznik czyli jak z nim pracować i odpowiednio selekcjonować treści. 

Kurs efektywnej i samodzielnej nauki prowadzony jest w małych 5-6 osobowych grupach w 1,5 godzinnych blokach zajęciowych. Kurs obejmuje 16 godzin lekcyjnych. 

AKADEMIOWE KURSY
MATEMATYKA SZKOLNA IV-VII

dla uczniów klas 4 - 7

w odpowiednich grupach wiekowych

 

Zajęcia te kierujemy do uczniów z klas 4 - 7, którzy chcą lepiej opanować materiał realizowany w danej klasie. Mają na celu usystematyzowanie, uzupełnienie i utrwalenie wiedzy i umiejętności. Zajęcia wychodzą na wprost potrzebie wsparcia uczniów po długim okresie nauki zdalnej

Nasze podejście do edukacji, pracy z dziećmi i młodzieżą, dobór materiałów i form pracy to działania długofalowe, które procentują nie tylko w danym momencie, ale w całym procesie edukacji. Skupiamy się na rozwoju umiejętności samodzielnego myślenia, analizowania treści zadań, dociekliwości, a co najważniejsze samodzielności w poszukiwaniu rozwiązań problemów.

Kurs realizowany jest w blokach 1,5 godzinnych, prowadzonych przez nauczyciela matematyki, w czasie których uczniowie przerabiają materiał przewidziany w podstawie programowej danej klasy, jednocześnie wracając do zagadnień z roku ubiegłego, który był przerabiany w formie zdalnej. Każdy blok zajęciowy podzielony jest na trzy części:

- wstęp teoretyczny wyposażający w wiedzę - wprowadzenie do tematyki zajęć w różnorodnej formie

praca własna - w tym czasie uczniowie pod okiem edukatora rozwiązują zadania porządkując i utrwalając wiedzę

- część warsztatowa z wykorzystaniem gier, łamigłówek i innych pomocy dydaktycznych, które w naturalny i atrakcyjny sposób pozwalają utrwalić nabyte umiejętności.

Kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych, zajęcia są realizowane raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych w małych 4-5 osobowych grupach.

AKADEMIOWY KURS
8-KLASISTY

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU 8-KLASISTY

 

Zajęcia są kierowane do tegorocznych 8-klasistów. Mają na celu przede wszystkim przygotowanie do egzaminu z matematyki, poprzez usystematyzowanie, uzupełnienie i utrwalenie wiedzy i umiejętności zawartych w podstawie programowej. 

W trosce o jak najwyższą efektywność kursu, zajęcia prowadzone są w małych 5-6 osobowych grupach, w sposób innowacyjny, maksymalnie aktywizujący uczestników, ukierunkowany na indywidualizację pracy. Skupiamy się na rozwoju umiejętności samodzielnego myślenia, analizowania treści zadań tak, aby każdy w pełni opanował przerabiany materiał. Każde zajęcia w ramach kursu są przygotowane i prowadzone przez nauczycieli matematyki z wieloletnim stażem. Opracowane materiały, na których pracujemy, są zgodne z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Kurs realizowany jest w 1,5 godzinnych blokach zajęciowych. Każdy blok zajęciowy podzielony jest na trzy części, rozpoczyna się od wstępu teoretycznego, następnie wspólnie rozwiązujemy zadania porządkując i utrwalając wiedzę. Ostatnie 30 minut zajęć poświęcamy na pracę własną, w tym czasie uczestnicy pod okiem nauczyciela rozwiązują zadania typowe dla egzaminu

8-klasisty. 

Kurs obejmuje 44 godziny lekcyjne plus dwa próbne egzaminy 8-klasisty z matematyki. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych. Kurs rozpoczyna się w październiku i kończy w kwietniu.

OPINIE RODZICÓW NASZYCH UCZNIÓW

NASZE ZAJĘCIA OKIEM OBIEKTYWU